Hoewel er steeds meer aandacht komt voor wijn van eigen bodem, haalt slechts een minderheid van de consumenten geregeld Belgische wijn in huis. Toch, zo blijkt uit een onderzoek dat de vzw Belgische Wijnbouwers en VLAM hebben laten uitvoeren, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Ruim vier op de vijf wijndrinkers in België staat er namelijk voor open om in de toekomst (nog) eens Belgische wijn te proberen.

foto: CA Creative & Krakenimages

De Belgische wijnsector wil samen met VLAM onze lokale wijnen nadrukkelijker op de kaart zetten. Ter voorbereiding van een actieprogramma voor 2023 liet VLAM door iVox een onderzoek uitvoeren waarin gepeild werd naar de houding en de kennis over Belgische wijn.

1 op 4 bezocht al een Belgisch wijndomein

Uit het onderzoek van iVox blijkt dat 57 procent van de Belgische wijndrinkers al eens een glas Belgische wijn heeft geproefd, maar slechts 3 procent geregeld Belgische wijn drinkt. Dat er heel wat belangstelling bestaat voor wijn van eigen bodem blijkt uit het feit dat een kwart van de bevolking al eens een Belgisch wijndomein heeft bezocht.

Maar ‘onbekend is onbemind’. Zo geeft 75% van de wijndrinkers toe dat zijn of haar kennis over Belgische wijnen summier is. Circa 43% van de wijndrinkers heeft zelfs nog nooit een glas Belgische wijn gedronken. Maar daar komt de komende jaren ongetwijfeld verandering in, want 81% van de wijndrinkers geeft aan in de toekomst (nog) Belgische wijn te willen drinken.

Consument informeren is cruciaal

Dat de consument wel openstaat voor Belgische wijn, maar deze niet erg vaak koopt, heeft ongetwijfeld ook te maken met het economisch model van de Belgische wijnbouw. Bijna de helft van de wijndrinkende respondenten geeft namelijk aan dat men een fles wijn van tien euro duur vindt, terwijl Belgische wijnen die prijskaap vaak overschrijden. Een andere belangrijke factor is dat bijna 60 procent van de consumenten wijn koopt in de supermarkt, waar het aanbod aan Belgische wijnen bijzonder beperkt is.

“De resultaten van deze studie zijn bijzonder bemoedigend,” stelt Lodewijk Waes, de voorzitter van de vzw Belgische Wijnbouwers. “De consument staat duidelijk heel positief tegenover Belgische wijn en is van plan om die toch eens te proberen. Anderzijds blijkt uit dit onderzoek dat we als sector nog heel wat werk voor de boeg hebben om de consument te informeren over Belgische wijn en hem of haar te helpen om de weg naar verkooppunten van Belgische wijn te vinden. De resultaten van dit onderzoek zullen ons ongetwijfeld helpen om in 2023 heel wat stappen te zetten om deze doelstellingen te bereiken.”

Wil je meer weten over onze Belgische wijnen ? Surf dan naar www.belgischewijnbouwers.be. Je vindt er ook info over rondleidingen en evenementen.